Kontingentsatser

Idretten skiller mellom medlemskontingenter og treningsavgifter.

Medlemskontingenten er idrettslaget pålagt å ha. Denne må ifølge NIF (Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite) bestå av minimum 50 kr. Det er hovedstyret som foreslår hva medlemskontingenten skal koste og hvilke typer medlemskontingenter idrettslaget skal ha. Det er kun årsmøtet som kan vedta medlemskontingenten.

Treningsavgiften er i utgangspunktet valgfritt å ha, men alle idrettslag opererer med denne. Treningsavgiften er hva det faktisk koster å trene i idrettslaget i de forskjellige grenene og aldersgruppene. Det er gruppestyrene som skal komme med forslag til hva treningsavgiften skal koste, men det er årsmøtet som vedtar også denne.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more

%d bloggere liker dette: